U svetu psihoterapije, različiti pristupi nude jedinstvene perspektive na ljudski um i emocionalno blagostanje.

Jedan od klasičnih pristupa koji istražuje dubine ljudske psihe je psihodinamski pristup.

Ovaj pristup proizilazi iz ideja Sigmunda Frojda i razvio se kroz rad brojnih psihoterapeuta tokom vremena. Ukoliko vas zanima da o psihodinamici saznate više, javite mi se porukom kako bih vam poslala neke materijale.

Psihodinamski pristup počiva na osnovnoj pretpostavci da naš um ima tri nivoa svesti: svesni, nesvesni i podsvesni.

Svesni deo uma odnosi se na trenutne misli i osećaje koje smo svesni.

Nesvesni deo odnosi se na ono što nije trenutno prisutno u našoj svesti, ali se može otkriti analizom snova, asocijacija ili slobodnih asocijacija.

Podsvest predstavlja skladište sećanja, instinkata i želja koje utiču na naše ponašanje, ali često nismo svesni njihove prisutnosti.

Psihodinamski pristup naglašava dinamiku unutarnjih sukoba i suprotstavljenih sila koje oblikuju naše ponašanje. Frojd je uvodio koncepte poput Ega, Id-a i Super Ega kako bi opisao interakciju između različitih aspekata uma.

Unutarnji konflikti, prema psihodinamskom pristupu, često su koreni emocionalnih problema i poremećaja.

Pojam transfera i kontrotransfera igra ključnu ulogu u psihodinamskoj terapiji. Transfer se odnosi na prenos emocija, osećanja i odnosa prema značajnim ljudima iz prošlosti na terapeuta. Kontrotransfer, s druge strane, označava reakciju terapeuta na osećanja klijenta. Ova dinamika terapeutske veze omogućava istraživanje i razumevanje ne samo sadašnjih, već i prošlih odnosa klijenta.

Psihodinamski pristup pridaje veliku važnost dubinskoj analizi ličnosti. Kroz istraživanje nesvesnih motiva, traumatskih iskustava i odbrambenih mehanizama, terapeut pomaže klijentu da razvije dublje razumevanje sopstvene ličnosti. Ova analiza pomaže otkrivanju uzroka emocionalnih poteškoća i promoviše lični razvoj.

Dakle, možemo da zaključimo da ovaj pristup u psihoterapiji predstavlja dubok i introspektivan put ka razumevanju ljudske psihe. Istražujući nesvesne aspekte uma, terapeut i klijent zajedno kreću putem samoproučavanja i isceljenja, a ova metoda je posebno efikasna za one koji su zainteresovani za dublje razumevanje sebe i rad na oslobađanju potencijala za promenu i rast.

U narednom delu osvrnuću se na eventualne argumente protiv psihodinamske psihoterapije:

 • Trajanje terapije: Psihodinamska psihoterapija često može zahtevati dugotrajan angažman, s obzirom na fokus na dubinskoj analizi ličnosti i radu na nesvesnim procesima. Ovo može biti izazovno za one koji preferiraju ili su ograničeni na kraće terapijske intervencije.
 • Orijentacija ka prošlosti: Psihodinamski pristup često se fokusira na prošlost, tražeći korene problema u ranim životnim iskustvima i nesvesnim motivima. Neki ljudi preferiraju terapijski pristup koji je više orijentisan ka sadašnjem trenutku i budućnosti.
 • Finansije: Terapija može biti finansijski izazovna, a psihodinamska psihoterapija, zbog svog dugotrajnog karaktera i dubinske analize, može biti skuplja u odnosu na neke druge terapeutske pristupe. Ovo može biti ograničavajući faktor za one sa ograničenim budžetom.
 • Previše analize: Neke osobe mogu doživeti da se psihodinamski pristup može činiti suviše analitičkim. Oni koji su više usmereni na konkretne i praktične intervencije mogu osećati da je ovaj pristup previše teorijski.
 • Ograničenje na govornu komunikaciju: Psihodinamski pristup često se oslanja na verbalnu komunikaciju, analizu reči i razgovor o iskustvima. Osobe koje preferiraju terapijske metode koje uključuju više kreativnosti, pokreta ili konkretnih tehnika mogu doživeti ovu usmerenost kao ograničavajuću.
 • Odnos Između terapeuta i klijenta: Koncept transfera i kontrotransfera u psihodinamskoj terapiji može dovesti do snažnih emocionalnih reakcija između terapeuta i klijenta.

Postoje takođe i određena stanja koja su kontraindikovana za psihodinamski rad i to je važno naglasiti:

 • Akutna kriza: U situacijama akutne krize gde je hitna intervencija potrebna, psihodinamski pristup, koji često zahteva više vremena za dubinsku analizu, može se činiti neprikladnim. U takvim situacijama, kratkotrajniji pristupi mogu biti efikasniji.
 • Teški psihijatrijski poremećaji: Kod osoba koje pate od teških psihičkih poremećaja, kao što su ozbiljni oblici shizofrenije ili bipolarni poremećaji u akutnoj fazi, psihodinamski rad može biti izazovan. Ovi klijenti često zahtevaju farmakološku stabilizaciju pre nego što se pristupi dubinskoj psihoterapiji.
 • Aktivna zavisnost ili samopovređivanje: Ako je klijent u trenutku aktivno zavisan o supstancama ili pokazuje samopovređivačko ponašanje, prvo je važno obratiti se odgovarajućim specijalistima, kao što su terapeuti specijalizovani za zavisnosti ili hitna psihijatrijska pomoć.
 • Niska motivacija za samorefleksiju: Ako klijent nije motivisan za introspekciju ili rad na dubinskim nivoima sopstvene psihe, psihodinamski rad može biti manje efikasan. Drugi pristupi koji se fokusiraju na konkretne ciljeve ili trenutne izazove, u tom slučaju, mogu biti bolji izbor.
 • Poteškoće u govornoj komunikaciji: Ako klijent ima značajne poteškoće u verbalnoj komunikaciji, poput ozbiljnih jezičkih barijera ili neuroloških poremećaja, psihodinamski rad koji se oslanja na reči onda svakako ne može biti prvi izbor.
(Visited 897 times, 1 visits today)