OLI metod

Psihoterapijski (savetnički i koučing) pravac sa bazično psihodinamskom orijentacijom.
Teorijski je zasnovan na integraciji saznanja četiri psihoanalitičke psihologije:

Psihologije nagona

„klasnična psihoanalitička teorija“

Psihologije objektnih odnosa

Ego psihologije

Self psihologije

"Ta „korist” ne mora biti, i često nije, razvojna - a to znači da ne vodi čoveka ka napredovanju, ali mu čini, makar na kratko, da mu bude lepše. Manje bolno. Kao u onom narodnjaku "pijem da je zaboravim....", na trenutak mu je bilo lakše, ali polako postaje alkos. Da je dotični lik iz pesme razvio legitimnu sposobnost tugovanja, otpatio bi neko vreme, podneo svoj bol zbog rastanka i gubitka, izvukao neke pouke o odnosima i - nastavio bi da živi. Ali, on ne može legitimno da pati i tuguje, on bi da odmah i lako odstrani bol - dok je pijan, na trenutak mu to i polazi za rukom, ali onda je opet pred odlukom - da razvije sposobnost ili da se uteši svojom "kontraveštinom".

Navedeni način je jednostavan model kontraveštine.

Ljudi su veoma kreativni i raznovrstni u razvijanju sopstvenih kontraveština i postaju pravi eksperti za njihovo praktikovanje. To važi za sve vrste disfunkcionalnih stanja. Neuspešna osoba je stručnjak za postizanje neuspeha, paničar za izazivanje i održavanje stanja panike, zapravo svaki čovek je najveći stručnjak na svetu za jednu stvar: kako da bude baš onakav kakav je. Kako da živi bas onako kako živi.

Nikom drugom to nije pošlo za rukom.

Ako u životu bilo šta postižete često - pa makar to bio i dosadan i smoren život ili stalna anksioznost, vi ste ekspert da to napravite - imate razrađene i uvežbane veštine za postizanje tog rezultata. Da bismo promenili rezultate ako nam se ne dopadaju neke životne posledice - moramo promeniti veštine koje do njih dovode.

Potrebno je da prvo prepoznamo i detektujemo svoje kontraveštine, pa da i potom zamenimo legitimnim životnim sposobnostima.

Na taj proces je usmerena OLI psihoterapija - pristup čoveku preko sposobnosti, proces osvešćivanja kontraveština i razvoj bazičnih emotivnih sposobnosti." deo iz knjige "Strah od života - o anksioznosti i paničnim napadima".


Renata Senić, Nebojša Jovanović, Beoknjiga; 2011

Metod rada sa klijentima je, takođe, integrtivni, jer se primenjuju tehnike različitih psihoterapijskih pravaca (psihoanalize, geštalt terapije, transakcione analize, bioenergetike, N.L.P., „fokusiranja“, biofidbeka i neurofidbeka, R.E.B.T) u kombinaciji sa tehnikama nastalih u okviru O.L.I. metoda kao što su „O.L.I. protokoli za razvoj ličnosti“, „protokoli za razvoj Bazičnih emocionalnih kompetencija“, „Emotivno računovodstvo i psihološka matematika“itd.

O.L.I. metod, međutim, nije eklektički, već integrativan. Osnovu za integraciju različitih teorijskih okvira , metoda i tehnika, pruža model bazičnih emocionalnih kompetencija.

(Visited 211 times, 1 visits today)