Ponuda

BRZOPOTEZNO SAVETOVANJE

90
 • Trajanje: 60 min
 • Brzopotezno savetovanje preporučujem klijentima koji se nalaze na raskršću (potebno im je da donesu pravu odluku), zatim u situaciji kada im je potrebno tzv. drugo mišljenje ili kada proveravaju svoje viđenje neke izazovne situacije. Broj susreta je ograničen na jedan, evenutalno dva.
  U ovom procesu ne započinjemo psihoterapijski proces. Savetovanje je pre svega konsultacija sa stručnom osobom u vezi sa konkretnim izazovnim problemom koji vas muči.

CENA SESIJE

80
 • 50 min
 • U odnosu na postavljeni problem i određeni terapijski cilj radi se na razvijanju odnosa poverenja i povezivanja. Stvaranje pozitivne klime i korišćenje psihoterapeutskih tehnika i metoda (psihodinamski integrativni pristup) u kretanju ka određenom psihoterapeutskom cilju. Svaku sesiju prati domaći zadatak, povremeno određeni test koji nam pomaže da izbistrimo trenutnu sliku i naravno moja dostupnost za konsultacije ukoliko je potrebno.

MESEČNI

PAKET
320
240
 • 4 sesije
 • 50 min
 • Mesečni paket preporučujem svakome ko se kreće na samospoznajni put jer mu jednostavno - štedi novac. Lični rad tj. Otkrivanje ličnih istina otklanjanjem lažnih informacija je dubinski rad s idejom “širokog dejstva”. U cenu je uključena podrška, materijali za samostalni rad i neretko brzopotezne međukonsultacije za koje sam uvek dostupna. Mesečni paket je potrebno iskoristiti u narednih 6 nedelja.
20% Popusta

TROMESEČNI

PAKET
1280
960
 • 16 sesija
 • 50 min
 • U odnosu na postavljeni problem i određeni terapijski cilj radi se na razvijanju odnosa poverenja i povezivanja. Stvaranje pozitivne klime i korišćenje psihoterapeutskih tehnika i metoda (psihodinamski integrativni pristup) u kretanju ka određenom psihoterapeutskom cilju. Svaku sesiju prati domaći zadatak, povremeno određeni test koji nam pomaže da izbistrimo trenutnu sliku i naravno moja dostupnost za konsultacije ukoliko je potrebno.
30% popusta
(Visited 795 times, 4 visits today)