Marina Maksimović

Psihodinamska psihoterapija odraslih

„Ne menjajte ništa što radite, samo razmislite o tome“ – Aleksandar Dimitrijević

Motiv da se bavim ovim poslom proizilazi iz dubokog interesovanja za istraživanje unutrašnjeg sveta i načina na koji utiče na naš život i odnose koje imamo sa drugima.

U svom radu, fokusiram se na unutrašnji svet, snove, želje, strahove i nadanja; i na odnose sa ljudima, partnerima, prijateljima, roditeljima. Kada slušam, pokušavam da stvorim slike vašeg života i prepoznam emocije koje stoje iza reči, da čitam poruke iz nesvesnog i da vas naučim kako da ih sami razumete. Kroz taj proces postaje vidljivo da je način na koji se osećate, ponašate i mislite baziran na prošlosti, preuzet od drugih ljudi ili razvijen protiv njih; i stanja koja vas obuzimaju čitav život počinju da poprimaju tačne oblike, imena, značenja, smisao i poreklo. Sve više uviđajući to, počinjete da mislite sveže i drugačije.

Na seansama stvaram prostor u kome klijenti uče: način na koji pitam pitanja, na koji razmišljam, na koji osećam i podnosim njihovu bol sa njima, način na koji smemo da pričamo o bilo čemu, i onda počinju da upotrebljavaju ovaj odnos kao model u njihovim životima. Ljudi ne uče kroz instrukcije i knjige, već putem iskustva i posmatranja. Iskustvo nečijeg stabilnog i budnog prisustva u životu donosi promenu, donosi doživljaj iz kojeg se uči kako je to kada si nekome vidiljiv, kako da se preživi ljutnja, kako se govori o njoj, kako je to kada veruješ, kada si shvaćen i prihvaćen, kako je to kada si siguran.

Još o meni...

“U životu treba uživati u njegovoj meri” Salman Akhtar

“Činjenica da je za tugu potrebno toliko vremena da se razreši nije znak neadekvatnosti, već dubine duše” Donald Vinikot

Ukoliko želiš da zakažeš savetovalište/tretman sa Marinom, to možeš uraditi klikom na dugme.
(Visited 16 times, 1 visits today)