Nikola Kulizić

Rad s mladima i LGBT populacijom

“Reci istinu, ili bar ne laži” – Džordan Piterson
Ovo pravilo je posebno važno u psihoterapijskom radu jer nas svako izvrtanje istine udaljava od našeg autentičnog selfa i doprinosi patnji koju možemo da izbegnemo.

Kada sam se prebacivao sa programiranja na psihologiju, mnogi su mi govorili “ti samo želiš da pomogneš sebi”, a zar ne želimo svi?

Traženje pomoći je hrabro i u našem najboljem interesu. Od tada je prošlo preko pet godina, a ja sam konačno u poziciji da pružam podršku.

Svoju prvu luku pronašao sam u savetovalištu nevladine organizacije Izađi u Novom Sadu gde radim sa LGBT+ osobama jer smatram da je najbolje kada se držimo zajedno i međusobno podržavamo.

Tipično adolsecnetski, i dalje tražim svoje mesto u svetu – fakultet sam završio u Novom Sadu, tamo pohađam i edukaciju iz oblasti Transakcione Analize, a u međuvremenu sam radio u Americi i preselio se za Beograd – uzbuđen sam da saznam šta je sledeće.

U svom radu najviše se oslanjam na koncepte iz transakcione analize – to mi je maternji jezik. Tečno “govorim” i jezik REBT-a i popularnog mindfulness-a iz trećeg talasa CBT-a.
To u praksi znači da uvek krojim kombinaciju metoda i tehnika prema potrebama klijenta. Svaka osoba je autentična i to je za mene najlepši deo ove profesije.

Ukoliko želiš da zakažeš savetovalište/tretman sa Nikolom, to možeš uraditi klikom na dugme.

(Visited 17 times, 1 visits today)