Antonija Raspopović Dragić

Rad sa mladima u tranziciji u odraslo doba

“Da li vidim, čujem i osećam osobu prekoputa sebe”?

Odrastajući, ambicija me je uvek gurala napred. Želela sam da se dokažem svima i svemu, što je sjajno u tzv. “hustle” kulturi. Međutim, ono za čim sam čeznula bio je mir, usporavanje, strpljenje i življenje u sadašnjem trenutku. Kroz lični psihoterapijski rad, shvatila sam koje sam uloge igrala i kako su one uticale na moj život. Danas, kao terapeut i kao ćerka, sestra, supruga, prijateljica, saradnica, istraživačica, koleginica, klijentkinja i drugo, često zastanem i zapitam se da li ono što radim podržava život kakav želim. Pored ozbiljnih, dostignutih ciljeva i onih još uvek neostvarenih, ne zaboravljam da se zapitam da li dozvoljavam svom unutrašnjem detetu da se igra i uživa. Psihoterapija mi je donela mnogo inspiracije i entuzijazma, ali i strahova i briga. Danas u meni postoje i družbuju inspiracija i strah, ambicija i mir. Njihova integracija mi je omogućila da istražujem nove perspektive, stanovišta i teorije i primenjujem ih u praksi, dok bolje upoznajem sebe i svet okolo.

Verujem da se svi nalazimo negde na kontinuumu teškoća življenja i da bijemo svoje bitke, bilo da se radi o ličnim, porodičnim, partnerskim, prijateljskim ili društvenim problemima. Godine edukacije i ličnog rada dovele su me do saznanja da ljudima nije uvek potreban savet i da nije toliko bitno koje i koliko diploma i sertifikata imamo, već najpre naše prisustvo, potvrda njihovih osećanja i aktivno slušanje. Dva su pitanja koja i u psihoterapijskom procesu i van njega konstantno postavljam: “Da li vidim, čujem i osećam osobu prekoputa sebe”? i “Da li vidim, čujem i osećam sebe?”. Smatram da je za čoveka veoma bitno da o svojim problemima i potrebama razgovara sa nekim ko mu pomaže da posloži haos u glavi i srcu u pregledne fioke. Verujem da je svima potreban objektivan posmatrač koji bez osuđivanja sluša, razume i olakšava svakodnevnicu. Ako verujete da to mogu biti ja, tu sam.

O meni

“Da li vidim, čujem i osećam sebe?”

Ukoliko želiš da zakažeš savetovalište/tretman sa Antonijom, to možeš uraditi klikom na dugme.

(Visited 36 times, 1 visits today)