I kakve to veze ima sa tobom, ako su drugi tamo neki drugi, a ti si svoj i poseban?

O tim i drugim važnim temama na terapijama se puno razgovara. Kako se čovek menja, kako menja svoj pogled na sebe (upoznaje se i prihvata se), kao nekakvim čudom – rasčišćavaju se putevi koje vode do drugih ljudi. I ti ljudi nam postaju bistriji i jasniji, kao da postaju nekako više “voljivi”.

Ljubav i razumevanje koje pronađemo za sebe, preliva se i na sav okolni svet.

Podsetnik: Kada naiđeš na nekoga ko je pun osude i kriticizma, znaj da je to oružje ponajpre uperio u sebe. Kada bi umeo sa sobom – umeo bi i sa tobom. Nije lično!

(Visited 126 times, 1 visits today)